top of page

your work is to discover your world

and then with all your heart

give yourself to it

Boeddha

Spelen met ruimte

Haptonomie werkt vanuit en met het gevoelsleven. Het ontdekken, ervaren en onderzoeken van de bron waar iedere artiest uiteindelijk uit put, maakt dat haptonomie juist voor jou, als je artiest bent, een bijzonder verrijkende ervaring kan zijn in je ontwikkeling.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onvermijdelijk worden we, zodra we op het podium gaan staan, geconfronteerd met de verwachtingen en eisen die we aan onszelf stellen.

Daar is in principe niets mis mee, zolang zij bijdragen aan een stuk focus in relatie tot onze prestaties. Echter, zodra het doorslaat in de angst en/of ervaring tekort te schieten op de momenten dat het er toe doet, kan dit alles het speelplezier en de prestaties behoorlijk ondermijnen. De stress die dat teweeg brengt leidt maar al te vaak tot concentratieproblemen,

slapeloosheid, moedeloosheid, blessures en/of ziekte, verlies aan inspiratie, motivatie en eindeloos gepieker en geanalyseer over de mogelijke oorzaken en oplossingen van je problemen.  

 

Naast artiest ben je, net als ieder ander, een mens met een heden en een verleden. Hoe jouw relatie tot jezelf, je geschiedenis en de wereld om je heen is, bepaalt jouw gevoel van welbevinden als mens, maar ook jouw prestaties als artiest.  

 

Als artiest moet je je vrij kunnen voelen jouw eigen verhaal te vertellen. Daarvoor moet je je als mens zoveel mogelijk zien te bevrijden van de beperkende gedachten en/of gevoelens ten aanzien van wie jij bent.  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Vaak zoeken we de oorzaak en oplossing van onze problemen buiten onszelf: 'Als de omstandigheden nu maar anders waren of als dit of dat maar niet was gebeurd, dan was alles beter.' Het maakt dat je je aandacht richt op het beheersbaar maken of houden van je leven, waarmee je ongelofelijk kwetsbaar bent voor de erkenning en goedkeuring van anderen en/of situaties waarin je terecht komt die niet voldoen aan jou ideaalbeeld.

De kunst is de verbinding te gaan voelen met je diepere zelf, waarin je ervaart wie je werkelijk bent. Waarin het leven goed is zoals het nu is, er aan jou niets wezelijks ontbreekt en dat er aan jou dus niet nog iets toegevoegd hoeft te worden. Vanuit dit gevoel, waarin je je vrij voelt van angst, wordt wat je vervolgens doet, laat zien en/of horen krachtig en authentiek. Het vindt zijn oorsprong in jouw innerlijke bron en is niet gebaseerd op wat jij denkt dat de ander graag wil horen of zien. Autonoom kunnen zijn, oftewel vrij zijn zonder de verbinding met de ander te verliezen. ‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe verhoud ik mij tot de ander?’ Essentiële vragen in het leven van jou als mens en artiest.  

 

De weg van de ontdekking van je ‘ware’ zelf, jouw eigenheid, is net zo uniek als dat hij universeel is. Daar hoef je geen artiest voor te zijn, maar is wel onlosmakelijk verbonden met jouw ontwikkeling als artiest. Het is een zoektocht naar je eigen ruimte, geluk en balans van diegenen die zich ergens realiseren dat zijzelf vorm en betekenis aan hun eigen leven kunnen geven.

De geest kan heel goed kennis bezitten, maar hij bezit geen wijsheid

Wijsheid en creativiteit liggen buiten de geest, zij resideren in de ziel

Martijn Sohier

bottom of page